Mini Kaos 11 at Blue Thunder 23 - Status: Final
Tuesday, June 25, 2013 - Rink 1

Mini Kaos 7 4 - 11
Blue Thunder 12 11 - 23

1st Period-1, Blue Thunder, C 1   0:40. 2, Mini Kaos, S 15   1:09. 3, Blue Thunder, V 44   1:40. 4, Blue Thunder, V 45   2:00. 5, Blue Thunder, C 2   2:16. 6, Mini Kaos, Du 10   2:46. 7, Mini Kaos, B 8   3:23. 8, Blue Thunder, J 14   6:09. 9, Blue Thunder, C 8   7:20. 10, Mini Kaos, D 10   8:33 (PS). 11, Blue Thunder, F 40   9:32. 12, Blue Thunder, F 41   10:29. 13, Blue Thunder, C 15   10:53. 14, Mini Kaos, D 15   12:18. 15, Mini Kaos, D 16   12:48. 16, Mini Kaos, S 1   16:00. 17, Blue Thunder, C 16   19:08. 18, Blue Thunder, C 9   20:50. 19, Blue Thunder, B 1   22:10. Penalties-D Mk (tripping), 5:23; C Bt (tripping), 8:10; C Bt (body checking), 16:30.

2nd Period-20, Blue Thunder, C 17   0:59. 21, Blue Thunder, C 18   3:10. 22, Blue Thunder, V 46   3:34. 23, Blue Thunder, C 3   4:24. 24, Blue Thunder, C 4   4:50. 25, Mini Kaos, B 9   10:20. 26, Mini Kaos, D 17   12:01 (PS). 27, Blue Thunder, K 3   12:40. 28, Mini Kaos, B 10   18:09. 29, Blue Thunder, J 15   19:08. 30, Blue Thunder, B 2   21:07. 31, Mini Kaos, Du 11   22:06. 32, Blue Thunder, V 47   22:50. 33, Blue Thunder, K 4   23:37. 34, Blue Thunder, C 10   24:08. Penalties-C Bt (tripping), 10:56; S Mk (slashing), 17:25.

Shots on Goal-Mini Kaos 7-4-11. Blue Thunder 12-11-23.
Power Play Opportunities-Mini Kaos 0 / 0; Blue Thunder 0 / 0.
Goalies-Mini Kaos, Y 0-1-0 (23 shots-0 saves). Blue Thunder, A 1-0-0 (11 shots-0 saves).