Ringleaders (2013) 20 at Kaos (2013) 4 - Status: Final
Sunday, May 12, 2013 - Rink 1

Ringleaders (2013) 5 15 - 20
Kaos (2013) 2 2 - 4

1st Period-1, Kaos (2013), M 3   1:09. 2, Ringleaders (2013), Romaniw 1   2:50. 3, Kaos (2013), Y 4   13:43. 4, Ringleaders (2013), H 1   16:10. 5, Ringleaders (2013), P 4   18:42. 6, Ringleaders (2013), H 7   19:03. 7, Ringleaders (2013), Romaniw 2   19:40. Penalties-L K (tripping), 18:24.

2nd Period-8, Ringleaders (2013), H 8   2:10. 9, Ringleaders (2013), B 6   3:40. 10, Ringleaders (2013), H 9   6:23. 11, Ringleaders (2013), M 5   8:33. 12, Ringleaders (2013), Romaniw 3   9:59. 13, Ringleaders (2013), E 8   12:33 (PS). 14, Ringleaders (2013), Romaniw 4   13:15. 15, Ringleaders (2013), T 2   13:45. 16, Ringleaders (2013), E 9   14:37. 17, Ringleaders (2013), B 7   15:53. 18, Ringleaders (2013), T 3   16:13. 19, Ringleaders (2013), H 2   16:42. 20, Ringleaders (2013), E 10   22:00. 21, Ringleaders (2013), M 6   22:33. 22, Kaos (2013), Y 5   22:45. 23, Ringleaders (2013), P 5   23:10. 24, Kaos (2013), B 2   23:42. Penalties-Y K (tripping), 12:17.

Shots on Goal-Ringleaders (2013) 5-15-20. Kaos (2013) 2-2-4.
Power Play Opportunities-Ringleaders (2013) 0 / 0; Kaos (2013) 0 / 0.
Goalies-Ringleaders (2013), Groen 1-0-0 (4 shots-0 saves). Kaos (2013), M 3-3-0 (20 shots-0 saves).