B/M DEVILS 6 at B/M SHARKS 4 - Status: Final
Sunday, February 14, 2016 - Rink 3

B/M DEVILS 2 3 1 - 6
B/M SHARKS 1 0 3 - 4

1st Period-1, B/M DEVILS, REYNOLDS 5 (KOSOWSKI), 2:28. 2, B/M SHARKS, VISNEVAC 9   2:58. 3, B/M DEVILS, KOSOWSKI 7 (REYNOLDS, JOHNSON), 6:55. Penalties-No Penalties

2nd Period-4, B/M DEVILS, KOSOWSKI 1   0:00. 5, B/M DEVILS, BOLLNOW 1   2:56. 6, B/M DEVILS, MEANEY 1 (BOLLNOW, RENO), 5:10. Penalties-MEANEY Bmde (holding), 8:00.

3rd Period-7, B/M SHARKS, VISNEVAC 10   0:00. 8, B/M DEVILS, KOSOWSKI 8 (MEANEY), 3:00. 9, B/M SHARKS, VISNEVAC 11 (MALAK), 9:58. 10, B/M SHARKS, KAP 2 (BUSHBY), 11:32. Penalties-No Penalties

Shots on Goal-B/M DEVILS 10-8-8-26. B/M SHARKS 9-8-14-31.
Power Play Opportunities-B/M DEVILS 0 / 0; B/M SHARKS 0 / 1.
Goalies-B/M DEVILS, PRATT 5-3-0 (31 shots-27 saves). B/M SHARKS, GASTON 3-3-0 (26 shots-20 saves).