Mayhem 15 at TBA Nurmi 5 - Status: Final
Wednesday, May 18, 2016 - Rink 2

Mayhem 6 4 5 - 15
TBA Nurmi 1 0 4 - 5

1st Period-1, Mayhem, Tazbaz 1   3:07. 2, Mayhem, Santos 8   3:58. 3, TBA Nurmi, Heard 11   5:03. 4, Mayhem, Melnonidis 1   6:51. 5, Mayhem, L 3   12:06. 6, Mayhem, Melnonidis 2   14:03. 7, Mayhem, Santos 9   14:59. Penalties-No Penalties

2nd Period-8, Mayhem, Milonovic 3   2:01. 9, Mayhem, Milonovic 4   4:39. 10, Mayhem, Cowx 6   11:45. 11, Mayhem, Kosova 8   12:20. Penalties-Collins Nurm (tripping), 8:47.

3rd Period-12, Mayhem, L 4   2:02. 13, TBA Nurmi, Nurmi 1   2:18. 14, Mayhem, Milonovic 5   2:25. 15, TBA Nurmi, Dessurealt 5   4:45. 16, Mayhem, Santos 10   6:00. 17, TBA Nurmi, Glasson 12   9:13. 18, TBA Nurmi, Froneman 2   9:22. 19, Mayhem, Tazbaz 2   10:26. 20, Mayhem, Santos 11   13:20. Penalties-Glasson Nurm (hooking), 4:13; Kosova Myhm (holding), 6:59; Kosova Myhm (cross checking), 8:10; Milonovic Myhm (unsportsmanlike conduct), 8:32; Milonovic Myhm (holding), 12:29; Santos Myhm (unsportsmanlike conduct), 13:23.

Shots on Goal-Mayhem 6-4-5-15. TBA Nurmi 1-0-4-5.
Power Play Opportunities-Mayhem 0 / 0; TBA Nurmi 0 / 0.
Goalies-