Storm 19 (OT) at Thunder 8 - Status: Final
Tuesday, May 27, 2014 - Rink 3

Storm 7 5 7 0 - 19
Thunder 0 5 3 0 - 8

1st Period-1, Storm, H 9   5:28 (EN). 2, Storm, Perry 4   5:53 (EN). 3, Storm, P 8   7:00 (EN). 4, Storm, P 9   7:30 (EN). 5, Storm, H 10   11:20 (EN). 6, Storm, Perry 5   13:30 (EN). 7, Storm, S 12   13:59 (EN). Penalties-No Penalties

2nd Period-8, Thunder, ? 3   2:29 (EN). 9, Storm, P 2   3:22. 10, Storm, P 10   3:48. 11, Storm, P 3   4:45. 12, Storm, Perry 6   10:21. 13, Thunder, Mallia 2   11:41 (EN). 14, Thunder, C 8   12:57 (EN). 15, Thunder, C 9   13:43 (EN). 16, Storm, S 13   14:39. 17, Thunder, Mallia 1   14:54 (EN). Penalties-No Penalties

3rd Period-18, Storm, H 11   0:15. 19, Thunder, C 10   3:41 (EN). 20, Storm, H 12   3:49. 21, Storm, Perry 7   4:42. 22, Storm, S 14   5:58. 23, Thunder, ? 4   9:01 (EN). 24, Thunder, ? 2   9:37 (EN). 25, Storm, P 4   10:04. 26, Storm, P 11   14:19. 27, Storm, S 15   14:45. Penalties-No Penalties

1st OT Period- No Scoring.Penalties-No Penalties

Shots on Goal-Storm 7-5-7-0-19. Thunder 0-5-3-0-8.
Power Play Opportunities-Storm 0 / 0; Thunder 0 / 0.
Goalies-