Magicians 8 at Maroons 10 (OT) - Status: Final
Sunday, June 8, 2014 - Rink 2

Magicians 3 2 3 0 - 8
Maroons 3 3 4 0 - 10

1st Period-1, Maroons, Kobee 1   2:59. 2, Magicians, M 12   3:50. 3, Maroons, P 1   5:59. 4, Maroons, Kobee 2   10:16. 5, Magicians, M 13   13:38. 6, Magicians, C 2   14:03. Penalties-No Penalties

2nd Period-7, Maroons, Kobee 3   1:53. 8, Maroons, P 3   3:21. 9, Magicians, D 1   5:31. 10, Maroons, Kobee 4   8:27. 11, Magicians, M 14   9:03. Penalties-M Magi (roughing), 10:58.

3rd Period-12, Magicians, M 15   0:36. 13, Magicians, M 13   4:17. 14, Maroons, Kobee 5   4:35. 15, Maroons, P 2   8:37. 16, Maroons, O 5   13:45. 17, Maroons, Kobee 6   14:13. 18, Magicians, M 16   14:27. Penalties-No Penalties

1st OT Period- No Scoring.Penalties-No Penalties

Shots on Goal-Magicians 3-2-3-0-8. Maroons 3-3-4-0-10.
Power Play Opportunities-Magicians 0 / 0; Maroons 0 / 0.
Goalies-