Aeros 7 at Stealths 16 (OT) - Status: Final
Sunday, May 4, 2014 - Rink 3

Aeros 2 4 1 0 - 7
Stealths 3 6 7 0 - 16

1st Period-1, Stealths, B 7   6:45. 2, Stealths, B 8   10:37. 3, Aeros, D 5   12:40. 4, Stealths, W 3   12:59. 5, Aeros, s 1   14:40. Penalties-No Penalties

2nd Period-6, Stealths, B 9   1:04. 7, Stealths, B 10   2:25. 8, Aeros, D 6   3:24. 9, Aeros, s 2   4:40. 10, Stealths, M 5   7:20. 11, Stealths, S 4   8:01. 12, Aeros, D 7   8:29. 13, Stealths, M 6   9:15. 14, Aeros, s 3   10:19. 15, Stealths, R 3   14:26. Penalties-No Penalties

3rd Period-16, Stealths, R 4   1:20. 17, Stealths, B 11   1:48. 18, Stealths, S 5   5:43. 19, Stealths, S 6   7:29. 20, Stealths, I 1   10:40. 21, Stealths, W 4   11:35. 22, Aeros, F 2   12:43. 23, Stealths, C 1   14:30. Penalties-No Penalties

1st OT Period- No Scoring.Penalties-No Penalties

Shots on Goal-Aeros 2-4-1-0-7. Stealths 3-6-7-0-16.
Power Play Opportunities-Aeros 0 / 0; Stealths 0 / 0.
Goalies-