Puck Assassins 11 at Blazers 6 - Status: Final
Monday, April 28, 2014 -

Puck Assassins 3 3 5 - 11
Blazers 1 4 1 - 6

1st Period-1, Puck Assassins, Darius 4   4:16. 2, Puck Assassins, Robertson 8   6:25. 3, Puck Assassins, Robertson 9   10:55. 4, Blazers, Kowalchuk 5   17:50. Penalties-Larue Abt5 (roughing), 5:04.

2nd Period-5, Puck Assassins, Robertson 10 (Craig), 0:22. 6, Blazers, Prendergast 2   2:46. 7, Puck Assassins, Newby 2   5:33. 8, Blazers, Kowalchuk 6   6:17. 9, Blazers, Airth-Robb 2 (Prendergast), 8:40. 10, Puck Assassins, Shumski 3 (Newby), 14:00. 11, Blazers, McDade 2 (Kagisye), 17:26. Penalties-Kagisye Atb6 (body checking), 2:06.

3rd Period-12, Puck Assassins, Robertson 11   5:22. 13, Puck Assassins, Darius 5   9:04. 14, Puck Assassins, Darius 6   9:51. 15, Puck Assassins, Newby 3   11:26. 16, Blazers, Kowalchuk 7   15:14. 17, Puck Assassins, Robertson 12   17:41. Penalties-Larue Abt5 (tripping), 7:01; Khaira Abt5 (holding), 15:14; Robertson Abt5 (tripping), 17:53.

Shots on Goal-Puck Assassins 12-8-10-30. Blazers 7-16-11-34.
Power Play Opportunities-Puck Assassins 0 / 0; Blazers 0 / 0.
Goalies-Puck Assassins, Caines 6-6-0 (34 shots-28 saves). Blazers, Peric 3-7-0 (30 shots-19 saves).