4Arsenal 9 at Sharks 14 - Status: Final
Sunday, June 1, 2014 - Glace A

4Arsenal 0 3 6 - 9
Sharks 3 7 4 - 14

1st Period-1, Sharks, Provencher 11   4:07. 2, Sharks, Milhomme 2 (Godfellow), 7:11. 3, Sharks, Provencher 12   8:33. Penalties-No Penalties

2nd Period-4, 4Arsenal, Faucher 3 (Leboeuf), 2:41. 5, Sharks, Godfellow 4   3:07. 6, Sharks, Thummings 4 (Provencher), 5:16. 7, Sharks, Poulin 4 (Provencher), 6:33. 8, 4Arsenal, Rochette 4   6:52. 9, Sharks, Milhomme 3   8:14. 10, Sharks, Provencher 13   9:57. 11, Sharks, Provencher 14   11:57. 12, 4Arsenal, Pomminville 2   13:39. 13, Sharks, Provencher 14 (Milhomme), 14:28. Penalties-No Penalties

3rd Period-14, 4Arsenal, Benoit 14   1:29. 15, 4Arsenal, Benoit 15   2:29. 16, Sharks, Poulin 5 (Thummings), 2:48. 17, 4Arsenal, Pomminville 3 (Rochette), 3:04. 18, Sharks, Thummings 5   3:45. 19, 4Arsenal, Simard 4 (Andre), 5:17. 20, Sharks, Gordon 3   5:32. 21, 4Arsenal, Faucher 4 (Benoit), 8:45. 22, 4Arsenal, Benoit 16   9:50. 23, Sharks, Gordon 4 (Malowany (G)), 10:50. Penalties-No Penalties

Shots on Goal-4Arsenal 0-3-6-9. Sharks 3-7-4-14.
Power Play Opportunities-4Arsenal 0 / 0; Sharks 0 / 0.
Goalies-4Arsenal, Carrier-Guevin (G) 2-8-0 (14 shots-0 saves). Sharks, Malowany (G) 8-3-0 (9 shots-0 saves).