Futures Etoiles 12 at Jets St-Hubert 9 - Status: Final
Friday, May 16, 2014 - Glace C

Futures Etoiles 6 3 3 - 12
Jets St-Hubert 1 5 3 - 9

1st Period-1, Jets St-Hubert, Benoit 8   2:00. 2, Futures Etoiles, Rancourt 1 (Davoli), 4:00. 3, Futures Etoiles, Thibodeau 2   6:00. 4, Futures Etoiles, Samson 3   8:54. 5, Futures Etoiles, Cusson 2   10:25. 6, Futures Etoiles, Davoli 4   11:58. 7, Futures Etoiles, Davoli 5   12:43. Penalties-No Penalties

2nd Period-8, Jets St-Hubert, Benoit 9   0:36. 9, Jets St-Hubert, Benoit 10   4:35. 10, Futures Etoiles, Rancourt 2   7:34. 11, Jets St-Hubert, Benoit 11   9:26. 12, Futures Etoiles, Cusson 3   10:35. 13, Futures Etoiles, Caudron 6   12:20. 14, Jets St-Hubert, Benoit 12   13:56. 15, Jets St-Hubert, Benoit 13   14:21. Penalties-No Penalties

3rd Period-16, Jets St-Hubert, Benoit 14   6:23. 17, Jets St-Hubert, Savard 5   8:55. 18, Futures Etoiles, Thibodeau 3   11:17. 19, Futures Etoiles, Rancourt 3   11:51. 20, Jets St-Hubert, Benoit 15   12:36. 21, Futures Etoiles, Davoli 6   14:40. Penalties-No Penalties

Shots on Goal-Futures Etoiles 6-3-3-12. Jets St-Hubert 1-5-3-9.
Power Play Opportunities-Futures Etoiles 0 / 0; Jets St-Hubert 0 / 0.
Goalies-Futures Etoiles, Moliner 10-1-0 (9 shots-0 saves). Jets St-Hubert, Deniger (G) 1-10-0 (12 shots-0 saves).