JV Driver Swamp Donkeys (AB) 10 at Shweaty Balls (MB) 2 - Status: Final
Thursday, May 23, 2013 - Kobe Rink (Calgary)

JV Driver Swamp Donkeys (AB) 3 4 3 - 10
Shweaty Balls (MB) 0 2 0 - 2

1st Period-1, JV Driver Swamp Donkeys (AB), MacDonald 1 (, ), 0:10. 2, JV Driver Swamp Donkeys (AB), MacDonald 2 (Johnston, Malkin), 3:36. 3, JV Driver Swamp Donkeys (AB), Bowers 5 (Sakaluk, ), 6:08. Penalties-Yestrau Sb (hooking), 5:09; Yestrau Sb (slashing), 9:17.

2nd Period-4, JV Driver Swamp Donkeys (AB), Malkin 4 (MacDonald, ), 2:45. 5, Shweaty Balls (MB), Pepe 1 (Denny, Wyant), 3:15. 6, JV Driver Swamp Donkeys (AB), Regan 5 (Malkin, MacDonald), 5:13. 7, JV Driver Swamp Donkeys (AB), Regan 6 (MacDonald, Malkin), 9:46. 8, JV Driver Swamp Donkeys (AB), MacDonald 3 (Regan, Malkin), 10:39. 9, Shweaty Balls (MB), Denny 6 (Pepe, ), 11:18. Penalties-No Penalties

3rd Period-10, JV Driver Swamp Donkeys (AB), Fraser 5 (MacDonald, ), 2:35. 11, JV Driver Swamp Donkeys (AB), Fraser 6 (Bowers, Schnell), 3:03. 12, JV Driver Swamp Donkeys (AB), MacDonald 4 (Malkin, ), 9:15. Penalties-MacDonald Jvdr (roughing), 4:49; Derochers Sb (roughing), 4:50; Regan Jvdr (roughing), 9:50; Burton Sb (roughing), 9:50.

Shots on Goal-JV Driver Swamp Donkeys (AB) 3-4-3-10. Shweaty Balls (MB) 0-2-0-2.
Power Play Opportunities-JV Driver Swamp Donkeys (AB) 0 / 0; Shweaty Balls (MB) 0 / 0.
Goalies-